טיפול בשילוב אומנויות

טיפול בשילוב אומנויות הוא טיפול רגשי במהלכו ילדים, מתבגרים ומבוגרים המגיעים אליי מתנסים ביצירה עם חומרים מגוונים, בעלי צבע, קשיות ומרקם שונים, במוסיקה ובתנועה, לפי הרצון החופשי שלהם, והיצירה מהווה אמצעי ביטוי והבנה של חוויות ותכנים נפשיים רגשיים.

לעתים היצירה עצמה "מדברת" את המטופל, ולעתים יש התייחסות של המטפל למטופל, ליצירה ולתכנים העולים ממנה, והתייחסות לקשר הטיפולי הנוצר בטיפול.  

האני מאמין שלי בטיפול הוא לאפשר מרחב של יצירתיות ושל חופש עבור המטופלים להביע את עולמם הפנימי באופן הנכון להם. 

לפי ויניקוט :"המשחק הוא חוויה, חוויה יצירתית תמיד, ושהיא חוויה ברצף מרחב זמן, צורה יסודית של לחיות". 

הטיפול באמנות והקשר הטיפולי שנוצר יכול להביא לבריאות נפשית ולאיכות חיים טובה יותר עבור המטופל, שירגיש שיכול "לחיות", להרגיש חי ופעיל.